ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR

ALLMÄNT

Detta avtal utgör de allmänna villkoren mellan konsument (Kunden) vid köp i butik eller genom distansförsäljning med Line Textile Möbler AB 559116–1319 (LINE Furniture). Vid köp och beställning måste Kunden vara minst arton (18) år. Kunden godkänner att LINE Furniture behandlar personuppgifter enligt LINE Furnitures personuppgiftspolicy. Du prenumererar automatiskt på vårt nyhetsbrev när du gör ett köp. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du också till att få information om specialerbjudanden eller andra marknadsföringskampanjer genom alla våra aktiva digitala sociala mediekanaler samt mejl och sms. För mer info besök oss www.LineFurniture.se

PRIS & PRISGARANTI

LINE Furniture förbehåller sig rätten för eventuella tryckfel, felskrivning eller andra uppenbart oriktiga prisuppgifter som kan förekomma inför beställning eller köp. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Uppgift om pris för transport anges separat. För att du ska känna dig trygg att LINE Furniture alltid garanterar marknadens lägsta priser erbjuder vi lägsta-pris-garanti. Skulle du hitta en identisk produkt hos en skandinavisk återförsäljare som är jämförbar vad gäller design, storlek, material, färg, och fraktpris, återbetalar vi mellanskillnaden till dig i form av ett tillgodokvitto. Anspråk på prisgarantin ska ske senast 30 dagar efter köp och gäller bara en gång per produkt och köpare. Prisgarantin gäller ej för prisförändringar på LINE Furnitures hemsida, Showroom, butiker eller sociala medier innan eller efter ett köp samt LINE Furniture varor som säljs via utomstående plattform. Kontakta kundservice för att nyttja prisgarantin.

Betalning sker i förskott genom anvisad betalningsmetod eller genom kreditköp enligt anvisad kreditgivare. För kreditköp gäller kreditgivarens allmänna villkor. En order behandlas när betalning har överförts eller kreditköpet har godkänts av kreditgivaren. Vid begäran om att få betala genom faktura så börjar ordern behandlas och köpevillkoren gälla vid utskrift eller utskick av fakturan då fakturan har ett förfallodatum med dröjsmålsränta som måste betalas annars går den vidare till inkasso och kronofogden. Inköpsdatum är datumet som anges på Kundens kvittoexemplar eller orderbekräftelse. Kvitto och orderbekräftelse krävs vid avbeställning, ångerrätt, reklamation och garanti. LINE Furniture tillämpar generellt sett inte öppet köp eller bytesrätt då vi jobbar med internationella beställningsvaror.

LEVERANS

Kunden ansvarar för att adressuppgifterna är korrekta och att uppgifterna i orderbekräftelsen är i enlighet med beställning eller köp. Vid felaktiga uppgifter ska Kunden snarast kontakta LINE Furniture för att rätta uppgifterna.

Leveranstid framgår av orderbekräftelsen och bestäms utifrån varans art, beskaffenhet, kvantitet samt Kundens leveransadress. Beställning av varor som specialtillverkats enligt Kundens anvisningar och varor med tydlig personlig prägel kan ge längre leveranstid. För att underlätta leveransen för dig som kund samt för att minimera miljöpåverkan försöker vi, i största möjliga mån, att samleverera dina produkter i en leverans. Det kan innebära att orderns leveranstid motsvarar den produkt vars leveranstid är längst. Har vi inte möjlighet att samleverera, levereras dina produkter separat. 

LINE Furniture har rätt att häva ordern för varan efter att orderbekräftelse avsänts om varan skulle visa sig slutsåld. LINE Furniture förbehåller sig rätten att avbryta en beställning till följd av force majeure. Detta gäller om det inte är möjligt att uppfylla villkoren i detta avtal. Detta kan bero på extraordinära omständigheter och händelser som LINE Furniture inte kunde ha förutsett såsom krig, brand, strejk, jordbävning och pandemier. Avvikelser från leveranstider kan förekomma utifrån extra ordinära omständigheter (force majeure) och andra förseningar som är utanför LINE Furnitures kontroll eller vid större problem från fabrikens sida. Vid dröjsmål i leverans ska Kunden meddela LINE Furniture om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden innan beställningen och ha det antecknat i orderbekräftelsen vid köpet. Vi levererar varorna så snart vi kan med undantag för oförutsedda omständigheter som vi inte ansvarar för. Beräknad leveranstid är mellan ca 1-4 veckor för lagervaror, ca 8-12 veckor för beställningsvaror och ca 12-16 veckor för specialbeställningar som är utöver standardsbeställningar. Vänligen notera att leveranstiderna är preliminära beräkningar. Ingen ersättning lämnas för förseningar eller för leveranser som inte levereras på önskad dag. LINE Furniture ansvarar för varan till dess att den är avlämnad enligt leveransvillkoren. När varan är avlämnad övergår risken och ansvaret till Kunden. Varan anses avlämnad till Kunden när den beställda eller köpta varan har avlämnats enligt följande leveransvillkor:

Kunden kan välja mellan följande leveransalternativ:

Bronsleverans - 0 kr - Varan hämtas på anvisad plats eller lokal tillhörande LINE Furniture.

OBS! LINE Furniture tar inget ansvar för all leverans, inbärning eller montering av varor som är skedda på egen hand av Kunden eller tredjeparts företag från kundens sida. 

Guldleverans från 1490 kr - Varan levereras till anvisad leveransadress. Varan anses avlämnad vid Kundens mottagande, varefter varan monteras och lämnas på anvisad plats i Kundens bostad eller lokal. Vid montering i Kundens bostad eller övriga utrymmen ansvarar Kund för att skydda golv, väggar och liknande i samband med leverans och montering. (Vid eventuell skada vid leverans eller montering så är det hemförsäkringen som kunden ska vända sig till)

När varan har levererats enligt leveransvillkoren ska Kunden omedelbart undersöka varan innan montering. Vid fel i varan, se avsnitt om reklamation.

Kunden har skyldighet att medverka vid leverans genom att hämta varan inom skälig tid eller ta emot varan på anvisad tid och plats enligt leveransvillkoren. I annat fall debiteras kunden en omkörningsavgift eller en avbeställningsavgift, se avsnitt om avbeställning. Kunden ska vid behov kunna legitimera sig vid leverans och upphämtning. Kunden ansvarar för att den beställda varan går att leverera enligt leveransvillkoren, vilket inkluderar att varan bland annat har utrymme att levereras genom dörr och andra utrymmen (såsom hiss, trappa etc) i Kundens fastighet, bostad eller lokal. Om varorna inte går igenom hissen så hjälper vi kostnadsfritt upp till 3 våningen. För alla kunder som bor i fjärde våningen och uppåt måste ta eget ansvar för hela inbärningsprocessen från entréplan ifall varorna inte går in i hissen. (Undantag kan ske vid speciella överenskommelser beroende på personal, tidsschema och antal våningar). LINE Furniture tar inte ansvar för varor som inte får plats eller passar i bostad, rum eller tänkt önskemålsplats. Om den beställda varan inte går genom trappan heller så är det kundens ansvar för alla extra kostnader som tillkommer.  Kunden ansvarar över för att varan kan transporteras på allmän eller enskild väg till leveransadressen. LINE Furniture har rätt till ersättning för kostnader som uppkommer till följd av att Kunden inte medverkar eller möjliggör att leverans enligt leveransvillkoren genomförs och även vid avvikelser vid avtalat leveranstid. 

LINE Furniture och Kunden har skyldighet att så långt det är möjligt att begränsa sina skador eller kostnader vid leverans och leveransförsening.

AVBESTÄLLNING

Kunden har rätt att innan avlämning eller hämtning avbeställa vara genom att betala en avbeställningsavgift. När varan är avlämnad enligt leveransvillkoren upphör Kundens avbeställningsrätt. LINE Furniture har rätt att hålla inne del av betalning för täckning av kostnader och skäliga förluster som uppkommer med anledning av att Kunden avbeställer till dess att Kundens avbeställningsbegäran är behandlad.

Avbeställning av standardartiklar

Vid avbeställning av standardartiklar tillämpas schablonersättning:

 • Vid avbeställning inom sju (7) dagar från inköpsdatum har LINE Furniture rätt till ersättning om tio (10) procent av priset.
 • Vid avbeställning inom fjorton (14) dagar från inköpsdatum har LINE Furniture rätt till ersättning om femton (15) procent av priset.
 • Vid avbeställning senare än fjorton (14) dagar från inköpsdatum har LINE Furniture rätt till ersättning om trettio (30) procent av priset.
 • LINE Furniture förbehåller sig rätten till ytterligare ersättning från Kunden utöver schablon-ersättningen för uppkomna kostnader och skäliga förluster till följd av Kundens avbeställning av standardartikel. Detta inkluderar även transaktionsavgifter ifall kunden har gjort köpet genom en kreditgivare.

  Avbeställning beställnings- och specialartiklar

  Vid avbeställning av beställnings- eller specialartiklar tillämpas schablonersättning:

 • Vid avbeställning inom tre (3) dagar från inköpsdatum har LINE Furniture rätt till ersättning om femton (15) procent av priset.
 • Vid senare avbeställning än tre (3) dagar för beställnings- eller specialartiklar har LINE Furniture rätt till full ersättning för uppkomna kostnader och skäliga kostnader för förluster till följd av Kundens avbeställning, som uppstår genom att LINE Furniture inte kan sälja varan utan betydande förlust.

 • Vid återbetalning tillämpar LINE Furniture samma betalmedel som Kunden använt. Vid kontantbetalning så sker återbetalningen genom anmäld konto tillhörande samma person. Återbetalning sker inom (14) dagar från att avbeställningen har fastställts av LINE Furniture. LINE Furniture har rätt att hålla inne del av betalning som ersätter uppkomma kostnader i samband med Kundens utövande av avbeställningen. Detta inkluderar även transaktionsavgifter ifall kunden har gjort köpet genom en kreditgivare.

  DISTANSAVTAL

  Vid distansköp har Kunden har rätt att inom fjorton (14) dagar från avlämnandet enligt vald leverans utöva sin ångerrätt vid köp enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  Ångerrätten omfattar inte tilläggstjänster såsom leveranskostnader och montering av vara som har påbörjats på begäran av Kunden eller andra tilläggstjänster som har fullgjorts av LINE Furniture. Ångerrätten gäller inte varor som helt eller delvis har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som helt eller delvis annars har fått en tydlig personlig prägel. För att utöva sin ångerrätt ska kunden meddela detta till LINE Furniture inom 14 dagar genom att använda anvisad e-postadress på orderbekräftelsen eller kvitto. Kunden ansvarar för att varan återlämnas till LINE Furnitures lager i Stockholm i ursprungligt skick och för returkostnaderna i samband med retur. Vid retur ska varan väsentligen vara fri från skador och andra fel. Originalemballage, förpackning och andra tillbehör måste medfölja varan vid retur till LINE Furniture. Det är då Kundens ansvar att be leveranspersonalen om att lämna kvar originalemballage, förpackning och andra tillbehör. Kopia på orderbekräftelsen skall vara fastklistrad på varje förpackning.

  När Kunden utövar sin ångerrätt har LINE Furniture rätt till ersättning för förhöjda leveranskostnader till följd av Kundens val av leveransmetod och varans värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. LINE Furniture har rätt till ersättning för utförda eller påbörjade tjänster på varan och andra tilläggstjänster till varan som Kunden har beställt. Vid nyttjad ångerrätt vid distansavtal har vi en kostnad på cirka sjutusen kronor inklusive moms i returkostnader men kostnaden kan variera beroende på orderstorlek, distans och andra påverkansfaktorer.

  Vid återbetalning reduceras leveransavgiften, inbärningsavgiften och monteringsavgiften samt transaktionsavgiften ifall Kunden har gjort köpet genom en kreditgivare även om dessa avgifter ingick i köpet. Vid återbetalning tillämpar LINE Furniture samma betalmedel som Kunden använt. Vid kontantbetalning så sker återbetalningen genom anmäld konto tillhörande samma person. Återbetalning sker inom (14) dagar från att den returnerade varan mottagits av LINE Furniture. LINE Furniture har rätt att hålla inne del av betalning som ersätter uppkomna kostnader i samband med Kundens utövande av ångerrätten. Ångerrätt gäller endast privatpersoner. Ångerblanketten hittas på www.LineFurniture.se

  Returadress: Kaserngatan 5 - 151 66 Almnäs

  REKLAMATION

  LINE Furniture ansvarar för varan till dess att den är avlämnad enligt leveransvillkoren. När varan är avlämnad övergår risken och ansvaret till Kunden. Reklamationen sker enligt avlämnad leveransvillkor.

  Reklamation av fel som uppstått efter avlämning ska meddelas genast till LINE Furniture genom att använda anvisad e-postadress på orderbekräftelsen eller kvitto. Reklamation måste ske inom skälig tid från att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Om det senare visar sig att det inte är fel på varan har LINE Furniture rätt till skälig ersättning för uppkomna kostnader som har orsakats av Kundens felaktiga reklamation. För att en reklamation skall vara giltig så måste reklamationsprocessen gå exakt enligt instruktionerna. Kunden skall skicka en kort video där hen visar och förklarar tydligt felet på varan. Kunden skall börja med att filma hela varan från avstånd först så att man ser helheten och vilken del av vilken vara det gäller. Alla skador till följd av slitage, åldrande eller felaktig hantering skall inte omfattas av reklamation eller garantin. Vid mindre skador är eventuella krav mot säljaren ogrundade. Mindre skador definieras som skador som inte är märkbara med blotta ögat i naturliga ljusförhållanden från avståndet 3 meter diagonalt till en skadad produkt. 

  LINE Furniture har enligt lag rätt att i första hand upp till två försök att avhjälpa/reparera fel i varan. Kunden ska hålla varan tillgänglig och i övrigt medverka till att varan kan hämtas för avhjälpande eller avhjälpas på plats hos Kunden. LINE Furniture har rätt att begära skälig ersättning för kostnader till följd av att Kunden inte medverkar till att avhjälpa felet eller vid avvikelser vid avtalat besökstid.

  Om felet inte kan avhjälpas så får kunden en omleverans av vara. Vid omleverans gäller valt leveransvillkor enligt avsnitt 3 Leverans. Om LINE Furniture inte kan omleverera varan har Kunden rätt att begära prisavdrag eller ersättning. Vid prisavdrag eller återbetalning tillämpas samma betalningsmedel som Kunden använt vid köp. Vid kontantbetalning så sker återbetalningen genom anmäld konto tillhörande samma person. Betalning sker inom (14) dagar från att varan mottagits av LINE Furniture och felet godkänts av LINE Furniture.

  Kunden ansvarar för varan och skäliga kostnader därtill under tid som LINE Furniture behandlar reklamationen och till dess att felet har avhjälpts eller till dess att omleverans har genomförts.

  Vid retur av vara till LINE Furniture ansvarar LINE Furniture för transport och returkostnader enligt valt leveransaternativ till följd av fel i vara. Kunden har skyldighet att medverka i skälig omfattning för att LINE Furniture ska kunna genomföra retur av vara. Vid retur ska orginalemballage, förpackning och andra tillbehör i den mån det är möjligt medföljas.

  LINE Furniture och Kunden har skyldighet att så långt det är möjligt begränsa sina skador och kostnader vid fel i vara. Reklamationsrätten gäller enbart varor köpt av privatpersoner som använts till privat bruk. Reklamationsrätten gäller ej visningsvaror eller secondhandvaror.

  GARANTI

  Alla varor från LINE Furniture har minst 3 års garanti. LINE Furniture ansvarar genom utfäst garanti i orderbekräftelse att beställd eller köpt vara från inköpsdatum ska vara fri från fabrikations-, tillverknings- och konstruktionsfel. Om Kunden önskar använda garantin ska Kunden meddela LINE Furniture så snart som möjligt inom garantitiden. Oberoende av garantitiden måste Kunden alltid reklamera fel inom skälig tid från det att Kunden märkt felet eller borde ha märkt felet.

  Garantin och Reklamation gäller inte om Kunden inte ha följt allmänna råd för varan, eller för skador eller fel som har orsakats av Kunden till följd av vanvård, onormalt brukande eller liknande omständigheter som beror på Kundens vårdslöshet. Garantin gäller inte heller knappar som går av efter mottagning av leverans. Omflyttning av möbler ska endast ske med lyft och inte drag då tyngden åt fel riktning orsakar skada av vara och detta ingår inte i garantin och räknas som orsak av vanvård. Detta gäller speciellt alla soffben, stödben, sängben, stolben etc där vikten och användningen av varan skall endast ske uppifrån och ner i normal takt och användning. Skada skedd av kemikalier ingår inte heller i garantin.

  Kunden ansvarar för varan och skäliga kostnader som uppkommer under den tid LINE Furniture behandlar Kundens begäran att tillämpa garantin. LINE Furniture har rätt att undersöka varan när Kunden gör gällande garanti. Vid utnyttjande av garantin har LINE Furniture möjlighet att i första hand avhjälpa felet på ett fackmannamässigt sätt och i andra hand omleverera varan enligt avsnitt leverans. I sista hand har Kunden möjlighet att begära ersättning och retur av varan. LINE Furniture ombesörjer transport eller kostnader för transport enligt valt leveransvillkor enligt avsnitt leverans vid retur av varan och Kunden ska medverka till att varan kan transporteras eller returneras. Garanti gäller enbart varor köpt av privatpersoner som använts till privat bruk.

  ÖVRIGT

  Vid köp av visningsvara, varor från fyndhörna eller secondhandsvaror så gäller varken öppet köp, bytesrätt, avbeställning eller reklamation. Det är Kundens ansvar att kolla genom produkten noggrant innan betalningen då vid köp vid dessa platser och omständigheter accepterar Kunden varans skick. 

  Vid tvist ska LINE Furniture och Kunden i första hand söka förlikning genom officiella mail till Kundservice. Tvister mellan Kunden och LINE Furniture ska i andra hand handläggas av Allmänna reklamationsnämnden. I övrigt är svensk domstol behörig och svenska regler tillämpliga.

  Ändringar eller tillägg till detta avtal genomförs skriftligen. LINE Furniture har ensidig rätt att ändra, tillägga eller ta bort villkor till detta avtal. Meddelanden och aviseringar från Kunden till LINE Furniture enligt detta avtal ska göras skriftligen per e-post eller brev.

  خط الأثاث - فاخر

  ساعات العمل: الاثنين الأحد 10:00-19:00

  لاين فيرنتشر - اوتليت

  ساعات العمل: الاثنين الأحد 10:00-19:00

  خط الأثاث - مالمو

  ساعات العمل: الاثنين الأحد 10:00-19:00

  خدمة العملاء لدينا رقمية 100% لأنه يجب التعامل مع كل شيء من خلال الإدارة وتسجيله. يمكنك دائمًا الاتصال بنا هنا من خلال الدردشة أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على Kundservice@LineFurniture.se وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن. نحن نرد على جميع رسائل البريد الإلكتروني في المقابل. شكرا لصبرك!

  ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR